Budowa drogi rowerowej

wzdłuż ul. Radzymińskiej

od ul. Karkonoszy do granicy miasta Warszawy

AKTUALNOŚCI

17.07.2018

Na większości odcinka prace zostały już zakończone. Rozpoczęto nasadzenia zieleni.

10.08.2018

Na kolejnych odcinkach wykonano nawierzchnię asfaltową. Trwają prace porządkowe.

03.08.2018

Trwają prace związane z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. Na obiekcie mostowym nad Kanałem Zaciszańskim wykonano nawierzchnię z żywicy epoksydowej uszorstnionej piaskiem.

CZYTAJ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA

O INWESTYCJI

Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Miejskich. Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W ramach inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” wykona blisko 3-kilometrowy odcinek asfaltowej drogi dla rowerów wraz z mostem pieszo-rowerowym na Kanale Zaciszańskim.

Zakres prac obejmuje budowę drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul.Radzymińskiej oraz po północnej stronie ul.Bystrej. Istniejące drogi serwisowe wzdłuż ul. Radzymińskiej zostaną powiązane z drogami dla rowerów. W ramach inwestycji zostaną również wykonane chodniki, przejazdy dla rowerzystów oraz progi zwalniające.

Ponadto WPM „Mosty” przebuduje oświetlenie uliczne w taki sposób, by zapewnić odpowiednie doświetlenie nowo powstałej ścieżki. Uporządkowana zostanie również zieleń uliczna, miejscami zostaną wsadzone krzewy w pasie oddzielającym drogę dla rowerów od chodnika.

Całość prac zostanie zakończona już w 2018 r.

Całkowita wartość projektu (brutto):

9 798 228,59 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

80 %

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OSTATNIO W GALERII


PEŁNA GALERIA